top of page

PUBLISHED WORK

2018-2021

PELILLISYYS ETÄOPETUKSESSA

2021

Aurava, Riikka (2021) Pelillisyys etäopetuksessa. Teoksessa Samassa verkossa. Näkökulmia äidinkielen ja kirjallisuuden verkko-opetukseen. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja 2021, toim. Leiding, Saija; Tapio, Emilia. Äidinkielen opettajain liitto, Helsinki. pp. 105-115. ISBN 978-951-9062-99-0. (Only in Finnish)

GAME JAMS IN GENERAL FORMAL EDUCATION

2021

Aurava, Riikka; Meriläinen, Mikko; Kankainen, Ville; Stenros, Jaakko (2021): Game Jams in General Formal Education. Forthcoming in the International Journal of Child-Computer Interaction. https://doi.org/10.1016/j.ijcci.2021.100274

TEACHER VIEWS ON GAME JAMMING IN GENERAL FORMAL EDUCATION

2020

Aurava, Riikka; Meriläinen, Mikko, Stenros, Jaakko (2020): Teacher Views on Game Jamming in General Formal Education. Proceedings of the 14th European Conference on Games Based Learning, 31–38. DOI: 10.34190/GBL.20.073

GAME JAMS FOR LEARNING AND TEACHING: A REVIEW

2020

Meriläinen, Mikko; Aurava, Riikka; Kultima, Annakaisa; Stenros, Jaakko (2020). Game jams for learning and teaching: A review. International Journal of Game-Based Learning, Vol. 10, No 2, 54–71.

PELI JA LEIKKI OPETUSSUUNNITELMISSA

2020

Aurava, Riikka (2020). Peli ja leikki opetussuunnitelmissa. Leikkipäivä-blogi. Mannerheimin lastensuojeluliitto. https://leikkipaiva.fi/peli-ja-leikki-opetussuunnitelmissa (Only in Finnish)

WHY WON’T THEY JAM? THE REASONS FOR GENERAL UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS FOR NOT ATTENDING A GAME JAM

2020

Aurava, Riikka; Kankainen, Ville; Murray, John (2020) Why won’t they jam? The reasons for general upper secondary school students for not attending a game jam. Proceedings of the 9th Irish Conference on Game Based Learning 2019, 26-36

INTERNAL BARRIERS TO ENTRY FOR FIRST-TIME PARTICIPANTS IN THE GLOBAL GAME JAM

2018

Meriläinen, Mikko; Aurava, Riikka (2018) Internal Barriers to Entry for First-Time Participants in the Global Game Jam. Proceedings of the 12th European Conference on Game-Based Learning.

PELI JA LEIKKI KANSALLISESSA OPETUSSUUNNITELMASSA

2018

Aurava, Riikka (2018) Peli ja leikki kansallisessa opetussuunnitelmassa. Pelitutkimuksen vuosikirja 2018. http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja2018/peli-ja-leikki-kansallisessa-opetussuunnitelmassa (only in Finnish)

Publications: Publications
bottom of page