top of page
Publications: Publications

2018-2023

PUBLISHED WORK

Laakso, Kalle; Meriläinen, Mikko; Aurava, Riikka; Stenros, Jaakko (in press). Lasten ja nuorten pelaaminen on monipuolista ja sukupuolittunutta [Children's and young people's gaming is diverse and gendered]. Accepted for publication in Pelitutkimuksen vuosikirja 2023 [The Finnish yearbook of game research].

Meriläinen, Mikko; Hietajärvi, Lauri; Aurava, Riikka; Stenros, Jaakko (in press.) Games in everyday life: Profiles of adolescent digital gaming motives and well-being outcomes. Accepted for publication in Telematics and Informatics R.

Aurava, Riikka (2023). Games belong in schools! Centre of Excellence in Game Culture Studies blog post. https://coe-gamecult.org/2023/10/05/riikka-aurava-games-belong-in-schools/ 

Aurava, Riikka; Meriläinen, Mikko; Mäyrä, Frans (2023).  Pelit mukaan koulun arkeen ja opetussuunnitelmiin. [Games need to be in the everyday life of schools and in the curricula] Policy briefs 8/2023. Strategic Research Council of the Research Council of Finland. https://www.aka.fi/globalassets/3-stn/1-strateginen-tutkimus/tiedon-kayttajalle/politiikkasuositukset/politiikkasuositukset/23_08_pelit-mukaan-koulun-arkeen-ja-opetussuunnitelmiin.pdf

Aurava, Riikka; Sormunen, Kati (2023). Future-oriented skills and knowledge in game jams, a systematic literature review. Computers and Education Open 4. DOI: 10.1016/j.caeo.2023.100129

Aurava, Riikka; Meriläinen, Mikko (2022) Expectations and realities: Examining adolescent students’ game jam experiences. Education and Information Technologies 27. https://doi.org/10.1007/s10639-021-10782-y

Kultima, Annakaisa; Park, Solip; Kankainen, Ville; Aurava, Riikka; Piispanen, Laura; Kauppinen, Tomi (2021) Expert-Driven (Online) Game Jams for (Game) Design Education. Sixth Annual International Conference on Game Jams, Hackathons, and Game Creation Events. 

Aurava, Riikka (2021) Pelillisyys etäopetuksessa. Teoksessa Samassa verkossa. Näkökulmia äidinkielen ja kirjallisuuden verkko-opetukseen. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja 2021, toim. Leiding, Saija; Tapio, Emilia. Äidinkielen opettajain liitto, Helsinki. pp. 105-115. ISBN 978-951-9062-99-0. (Only in Finnish)

Aurava, Riikka; Meriläinen, Mikko; Kankainen, Ville; Stenros, Jaakko (2021): Game Jams in General Formal Education. International Journal of Child-Computer Interaction 28. https://doi.org/10.1016/j.ijcci.2021.100274

Aurava, Riikka; Meriläinen, Mikko, Stenros, Jaakko (2020): Teacher Views on Game Jamming in General Formal Education. Proceedings of the 14th European Conference on Games Based Learning, 31–38. DOI: 10.34190/GBL.20.073

Meriläinen, Mikko; Aurava, Riikka; Kultima, Annakaisa; Stenros, Jaakko (2020). Game jams for learning and teaching: A review. International Journal of Game-Based Learning, Vol. 10, No 2, 54–71.

Aurava, Riikka (2020). Peli ja leikki opetussuunnitelmissa. Leikkipäivä-blogi. Mannerheimin lastensuojeluliitto. https://leikkipaiva.fi/peli-ja-leikki-opetussuunnitelmissa (Only in Finnish)

Aurava, Riikka; Kankainen, Ville; Murray, John (2020) Why won’t they jam? The reasons for general upper secondary school students for not attending a game jam. Proceedings of the 9th Irish Conference on Game Based Learning 2019, 26-36

Aurava, Riikka (2018) Peli ja leikki kansallisessa opetussuunnitelmassa. Pelitutkimuksen vuosikirja 2018. http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja2018/peli-ja-leikki-kansallisessa-opetussuunnitelmassa (only in Finnish)

Meriläinen, Mikko; Aurava, Riikka (2018) Internal Barriers to Entry for First-Time Participants in the Global Game Jam. Proceedings of the 12th European Conference on Game-Based Learning.

bottom of page